Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting

U ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting (bekeuring) indien de parkeercontroleur heeft geconstateerd dat u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken ontvangt u een (duplicaat)naheffingsaanslag met een betaalverzoek. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal. Tobias Fiscaal verzorgt het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet, wordt er een invorderingsprocedure gestart.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend bij ParkeerService. U kunt via de paarse button uw bezwaar indienen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet. U dient te allen tijde uw naheffingsaanslag te betalen. Wanneer uw bezwaar gegrond is verklaard zal uw betaling teruggestort worden.

Om een bezwaar in te kunnen sturen dient u een gebruikersaccount te hebben, heeft u die nog niet klik dan eerst HIER om een account aan te vragen.